پمپ آب

روش تنظیم فشار پمپ آب خانگی

/post-1

یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در زمان نصب پمپ آب خانگی انجام دهیم، تنظیم فشار پمپ آب است که در واقع با این کار بازه زمانی روشن و خاموش شدن پمپ را تعیین می کنیم.در این مطلب ابتدا به سراغ معرفی سوئیچ فشار پمپ آب رفتیم تا بدانیم این وسیله چه تاثیری در تنظیم فشار پمپ دارد، سپس نشانه های تنظیم نبودن فشار در پمپ آب را برای شما بررسی کردیم و در نهایت روش تنظیم فشار در پمپ آب خانگی، پمپ تصفیه آب خانگی و بوستر پمپ را برای شما توضیح دادیم.